ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Οι δύο ισόγειες κατοικίες, κατασκευασμένες το 1952 με φέρουσα τοιχοποιία από λιθοδομή υφίσταντο στο ίδιο οικόπεδο, η μία πίσω από την άλλη με εισόδους τοποθετημένες αντιδιαμετρικά του οικοδομικού τετραγώνου. Κυριότερο χαρακτηριστικό των κατοικιών αυτών είναι το περιορισμένο πλάτος των 9,00 μέτρων, μέσα στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και μία μικρή εσωτερική αυλή. Οι ιδιοκτήτες επιθυμούσαν τη συνένωση των δύο κατοικιών σε μία, και φυσικά την επανεξέταση και προσαρμογή των λειτουργιών της κατοικίας στην νέα κατάσταση. Με την πλήρη επανεξέταση της εσωτερικής οργάνωσης των χώρων, δημιουργήθηκαν νέοι, ενώ άλλαξαν λειτουργία οι υφιστάμενοι. Διατηρήθηκε η εσωτερική αυλή [αίθριο], ενώ κάποιοι νέοι χώροι απόκτησαν πρόσβαση σε αυτή.