ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ

ΝΕΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ

Πρόκειται για την ανέγερση ενός νέου βιοτεχνικού κτηρίου σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 945 τετρ. μέτρων, που βρίσκεται μέσα στο σχέδιο πόλης του Ασπροπύργου. Η κεντρική ιδέα και κύριος στόχος σε αυτό το έργο ήταν να επιτευχθεί ο καλύτερη δυνατή συνύπαρξη δύο εντελώς διαφορετικών λειτουργιών μέσα στο ίδιο κτήριο. Της παραγωγής στο ισόγειο και των γραφείων στον όροφο. Αυτό επιτεύχθηκε δίνοντας στον σύνδεσμο [ κεντρικό κλιμακοστάσιο] αυτών των δύο διαφορετικών λειτουργιών, πρωταγωνιστικό ρόλο. Μορφολογικά, το κτήριο χαρακτηρίζεται από έναν πύργο μέσα στον οποίο χωροθετείται η κατακόρυφη επικοινωνία μεταξύ των ορόφων του κτηρίου, και δύο μικρότερους όγκους εκατέρωθεν αυτού.