Το γραφείο μας


Το αρχιτεκτονικό γραφείο the28architects αποτελείται από ένα δίκτυο αρχιτεκτόνων μηχανικών, πολιτικών μηχανικών, μηχανολόγων και διακοσμητών.

Η μελετητική ομάδα the28architects δημιουργήθηκε το 2007 ως αναζήτηση του αντικειμένου της αρχιτεκτονικής.

Με έναυσμα την αμφίδρομη σχέση μεταξύ δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και τη διαρκή αναθεώρηση των μεταξύ τους ορίων, η ομάδα the28architects υλοποιεί προτάσεις - θέσεις μέσα στον αστικό ιστό.

Οι θεωρητικές τους διαδρομές υλοποιούνται μέσα από διάφορες εφαρμογές όπως ιδιωτικές κατοικίες και διαμερίσματα, καταστήματα, χώρους γραφείων και βιομηχανικές μονάδες. Προτεραιότητα της ομάδας είναι η εφαρμογή της αρχιτεκτονικής που έχει ως μέτρο τον άνθρωπο, μέσω της λειτουργικής και εύρυθμης διάρθρωσης του χώρου.

Για τους the28architects, η μετατροπή και επανατροφοδότηση των θεωρητικών αναζητήσεων στις υλικές εκφράσεις τους, γίνεται μέσω του αρχιτεκτονικού τους έργου.